Els serveis que li ofereix CONSULENTES

Consulentes ha desenvolupat una gran experiència en els més diversos camps del dret, especialitzant-se en l'assessorament jurídic d'empreses asseguradores.

• Assessorament i defensa jurídica, tant judicial com extrajudicial, en tots aquells sinistres que es produeixin dintre de l'àmbit en que es circumscriu l'entitat.
• Informe inicial amb el que valorar conjuntament quines actuacions han d'emprendre's per tal d'aconseguir la solució més eficaç.
• Tramitació íntegra dels sinistres fins la seva completa resolució. 
• Tota la informació precisa per al permanent seguiment de la tramitació de cada cas.
• Extensa experiència en recuperació d'actius per a entitats financeres, així com recobraments per a companyies asseguradores.

Una extensa xarxa de professionals al seu servei

Consulentes té cobertura a nivell nacional. La seu central esta a Barcelona i compta amb una extensa xarxa de professionals per a cobrir tot el territori espanyol.
La nostra xarxa jurídica compta amb la col·laboració d'advocats curosament seleccionats en les capitals de província i ciutats més importants.

Perquè escollir-nos?

 • Relació personal

  Relació personal directa i efectiva, més enllà del seu contingut purament teòric.

 • Total disponibilitat

  Total disponibilitat dels nostres professionals on i quan siguin necessitats.

 • Tramitació àgil

  Agilitat en les gestions.

 • Facturació

  Facturació, que atén als criteris de solidaritat amb el client amb la incorporació
  del resultat obtingut com a component basic de la seva determinació o adequat als seus
  barems prèviament pactats.

Aquests són els clients que han confiat en nosaltres

Contacta amb nosaltres